We Lever. Petits allotjaments turístics

comunicació sostenible de we lever

Serveis:

Marca
Pàgina web
Estratègia digital
Difusió

L'encàrrec:

We lever és una nova empresa que ofereix serveis de gestió i distribució a petits allotjaments turístics integrats al seu entorn que fomenten un turisme responsable.
La marca no existia i ens van demanar crear tot el seu univers des de zero per tal d’oferir una experiència transversal que ajudés a potenciar la marca i els seus valors i acompanyar-la en un creixement sostenible per ajudar els petits allotjaments a competir amb les grans cadenes hoteleres.

El turisme és una de les activitats més delicades per la sostenibilitat. Els petits allotjaments creiem que són una bona eina per fer un turisme més sostenible, permeten una millor integració del turisme a la zona, millor control de com s’explota el territori i un turisme de més qualitat. .

El projecte:

Partint d'un estudi profund del mercat i dels buyer persona, vam desenvolupar l'estratègia de la nova marca: naming, tagline, personalitat, valors, storytelling i promesa de marca.

estudi detallat del buyer persona

Vam crear la seva identitat visual i verbal i el seu material corporatiu que transmet els seus principals valors: sostenibilitat, honestedat, claredat, innovació, creixement i proximitat.

missatges principals de la marca i els seus serveis

Es van treballar els missatges de la marca, des dels més concrets per benefici, servei... Fins als principals claims.

claim i missatge principal comercial de la marca

La proposta del naming va sortir del concepte del negoci. Una palanca (lever=palanca) per als petits hotelers, que els ajuda a créixer. Havia de ser una paraula fàcil de pronunciar i d'escriure. En anglès ens permetia donar una imatge de magnitud. De la visió que tenia el Francesc en la creació de la seva empresa.
El disseny del logo, a partir de la proporció Àurea, també disposa dels elements com si una palanca elevés el símbol d'exclamació, que és l'expressió mínima de la marca, i representa la capacitat que té welever de destacar els petits hotels en un mercat molt competit i ple de grans empreses.

disseny del logotip i la identitat visual

La tipografia seria un element que donaria molta personalitat a la marca per ser forta i clara. Sempre buscant la imatge de claredat i gens de dificultat per entendre welever.

definició de la tipografia corporativa

Amb el mateix objectiu de ser molt visuals i entenedors, vàrem treballar la iconografia.

iconos definits en la identitat visual de la marca

I un cop treballats tots els elements i creat el manual de marca vàrem fer diverses aplicacions, xapes, targetes, flyers , una presentació comercial, …

creació de les aplicacions de la marca

Vàrem continuar amb l’estratègia de comunicació. A partir de tota la informació de mercat que ja havíem treballat, vàrem construir un embut que ens permetia planificar les accions que durien a terme.

estratègia de marketing digital

Evidentment, el punt central de l’estratègia era una pàgina web. Havia de ser curta, molt entenedora, optimitzada SEO, responsiva i atractiva. Fent servir la tècnica del storytelling vàrem construir la web sobre wordpress.

Anar a la web de We Lever

Conclusions:

Welever és un projecte de creixement, anem realitzant accions que mesurem si realment ens aporten retorn o no. A l'inici cal aprendre molt del client, què vol, què necessita, per finalment oferir-li un servei de valor.

Si vols anar veient com evoluciona Welever, segueix-los a les xarxes!

Welever opina:

La relació entre We Lever i Xadoloco no és una relació entre empreses si no entre persones. Són professionals properes, empàtiques i tenen una gran passió per la seva feina. S’integren a l’equip ràpidament i passen a ser un membre més de l’organització. T’ajuden a identificar la visió i el missatge de l’empresa, a més de potenciar-lo sempre amb idees innovadores per millorar cada dia estant al teu costat.

Mónica Sanchez